PÄIVÄKOTI MURUNEN

Päiväkoti Murusessa on kolme osastoa: PikkuMurut, Muruset ja Muksut. Ryhmillä on omat värinsä ja merkkinsä. Tältä sivulta löydät lisää tietoa ryhmistä ja Murusen päiväohjelmasta. 

 

TURVALLINEN PÄIVÄHOIDON ALOITUS

Yhteistyöllä kodin ja päiväkodin välillä turvaamme lapselle kasvatuksellista jatkuvuutta. Paneutuminen lapsen varhaiskasvatuksen aloitukseen helpottaa lapsen sopeutumista uuteen tilanteeseen varhaiskasvatuksen alkaessa. Ennen varhaiskasvatuksen aloitusta voitte suunnitella lapsenne päiväkotiin tutustumisen aikataulusta yhdessä varhaiskasvattajien kanssa. Yleensä tutustumiskertoja on 1-2, tarpeen mukaan. Halutessanne voitte tiedustella varhaiskasvattajien mahdollisuutta tehdä alkukäynti lapsen kotiin ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Alkukäynnin tarkoituksena on tutustua lapseen ja perheeseen lapselle tutussa ympäristössä. Samalla suunnitellaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatukseen liittyviä asioita. Kun lapsi tulee ensimmäistä kertaa päiväkotiin, lapselle jo entuudestaan tuttu varhaiskasvattaja odottaa häntä vastassa.

MURUSEN RYHMÄT


PikkuMurut - Vihreä

Täällä sinua vastassa ovat varhaiskasvattajat Tiina, Kriatina ja Pirita. Ryhmämme on 12-17 paikkainen (riippuen ryhmän ikärakenteesta) ja iältään lapset ovat pääsääntöisesti alle 3-vuotiaita. PikkuMurusten ryhmään kuljetaan vihreästä ovesta.

Ryhmän puhelinnumero: 

044 9784540

Ryhmän ohjaajat: 

Varhaiskasvatuksen opettaja Tiina Rutanen, varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Kristina Ljah ja Pirita Suominen.

Muruset - Punainen

Täällä sinua vastassa ovat varhaiskasvattajat Henna, Piia, Katja ja Tiina. Ryhmämme on 21 paikkainen ja iältään lapset ovat 3-4 vuotiaita. Murusten ryhmään kuljetaan punaisesta ovesta.

Ryhmän puhelinnumero: 

044 7211984
Ryhmän ohjaajat: Varhaiskasvatuksen Opettaja Henna Nikula, varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Piia Lund, Katja Rentola ja Tiina Kreivi. 

Muksut - Keltainen

Täällä sinua vastassa ovat varhaiskasvattajat Tintti, Niina ja Lilli. Ryhmämme on 21 paikkainen ja iältään lapset ovat 4-6 vuotiaita viskareita ja eskareita. Muksujen ryhmään kuljetaan keltaisesta ovesta.

Ryhmän puhelinnumero: 044 7655528
Ryhmän ohjaajat: Eskariopettaja Tiina Ollikainen, varhaiskasvatuksen opettaja/viskarit Niina Kemell, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Annalinnea Laitala

HUOLTAJIEN JA VARHAISKASVATTAJIEN YHTEISTYÖ

 

Lapsen edun kannalta on tärkeää, että huoltajat ja varhaiskasvattajat voivat keskustella kaikista lapsen hoitoon, kasvatukseen ja oppimiseen liittyvistä asioista. Epäselvät asiat on syytä selvittää saman tien. Rohkaiskaa itsenne ja kertokaa periaatteistanne, se helpottaa varhaiskasvattajia toimimaan yhdenmukaisesti perheenne kasvatusarvojen kanssa. Pyydämme teitä kanssamme keskustelemaan ja täyttämään lapsen hoidon aloitukseen liittyen erilaisia lomakkeita (esitietolomake, palvelusopimus, lupa-asiat). Näin toimien saamme lapsesta ja hänen tarpeistaan mahdollisimman hyvin tietoa. Samalla te huoltajat tutustutte päiväkodin toimintatapoihin. Voitte kertoa varhaiskasvattajille mahdollisista lapsen erityistarpeista, kuten allergioista, ruokavalioista tai tuen tarpeesta. Tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettaja on käytettävissämme, jos jokin lastanne koskeva asia huolettaa teitä ja lapsi tarvitsee enemmän tukea varhaiskasvatuksen aloituksessa tai kuntoutukseen liittyviä tukitoimia varhaiskasvatuspäivien aikana. Viimeistään muutaman kuukauden päästä varhaiskasvatuksen aloittamisesta tehdään lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) yhdessä huoltajien ja kasvatushenkilöstön kanssa, jota päivitetään tarpeen mukaan. VASU -keskustelu käydään varhaiskasvattajan ja huoltajien kanssa joko päiväkodilla tai lapsen kotona sovittuna ajankohtana.

PÄIVÄRYTMI

6.30 

Päiväkoti aukeaa - leikkiä (kasvattajat saapuvat hoitopaikalle hoitoaikojen mukaan)

 

8.00-8.30

Aamupala - leikkiä (klo 8.30 saapuvat lapset syövät aamupalan kotona)

 

9.00

Aamupiiri, josta siirtyminen ohjatusti päivän toimintaan


9.00-10.00

Toiminta/ulkoilu

 

10.00-11.00

Toiminta/ulkoilu

 

11.15-11.45

Lounas

 

12.00-14.00

Päivälepo

 

14.00-14.30

Välipala - leikkiä 

 

(Eskarilaisten päivärytmi poikkeaa edellisestä eskareiden touhujen mukaan. Eskariaika on ma-to 8.30-12.30 ja pe 8.30-11.30)

 

 

n.15.30 

Ulkoilu ja kotiinlähtö

 

17.00

Hoitopaikka sulkeutuu

 

 

TARJOTTAVAT ATERIAT

Varhaiskasvatuspäivän aikana tarjottavat ateriat

Aamupala klo 8.00-8.30

Lounas klo 11.15-11.45

Välipala klo 14.00-14.30

TOIMINTA

Toimintaamme liittyy usein jokin teema, jonka ympärille rakennamme toimintamme. Toimintaan liittyvät suunnitelmat julkaistaan Muksunkirjassa. Arjessamme ovat vahvasti läsnä positiivinen pedagogiikka ja huomaa hyvä -teema. Kaikkea toimintaamme ohjaavat valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ja Ylivieskan varhaiskasvatussuunnitelma sekä varhaiskasvatuslaki. Esiopetusta säätelee perusopetuslaki ja opetusta ohjaa esiopetussuunnitelma. 

TÄRKEÄT AJANTASAISET TIEDOTTEET

TÄLLÄ HETKELLÄ EI TIEDOTETTAVAA